5 dấu hiệu bạn đang phát triển cơ sở dữ liệu MySQL của mình

Bối cảnh quản lý dữ liệu rất phức tạp và phát triển nhanh chóng. Không có gì nhấn mạnh sự phát triển này hơn sự xuất hiện của các 'siêu ứng dụng' - hoặc các ứng dụng xử lý hàng triệu tương tác của người dùng mỗi giây. Yếu tố trong Dữ liệu lớn và đám mây, và rõ ràng là các thương gia thương mại điện tử cần một thế hệ cơ sở dữ liệu mới có thể hoạt động tốt hơn và mở rộng quy mô nhanh hơn. Bất kỳ doanh nghiệp trực tuyến nào không có cơ sở dữ liệu cập nhật đều có khả năng chạy MySQL, một cơ sở dữ liệu hầu như không được cập nhật kể từ khi