Sự thông thái về phương tiện truyền thông xã hội được tuyển chọn từ các chuyên gia doanh nghiệp hàng đầu

Các Chuyên gia Truyền thông Xã hội của Big Company biết gì mà phần còn lại của chúng ta có thể không rõ lắm? Giới thiệuCandy đã tìm hiểu dữ liệu từ ebook mới nhất của Jay Baer, ​​Chuyên gia xã hội All-Stars: Con đường sự nghiệp & Mẹo từ 27 Chuyên gia truyền thông xã hội của Công ty lớn để xem liệu chúng tôi có thể tìm thấy bất kỳ mẫu nào có ý nghĩa không. Thông tin bao gồm các mẹo về cách thiết lập sự hiện diện trên mạng xã hội của bạn, tăng lượng khán giả, xây dựng cộng đồng và trí tuệ chung về việc đại diện cho thương hiệu của bạn và