5 cách để củng cố quy trình mà không ảnh hưởng đến sự sáng tạo

Các nhà tiếp thị và nhà quảng cáo có thể trở nên lố bịch khi nói về quy trình. Điều này sẽ không có gì ngạc nhiên. Sau cùng, chúng tôi thuê họ vì khả năng độc đáo, giàu trí tưởng tượng và thậm chí là độc đáo. Chúng tôi muốn họ suy nghĩ tự do, giúp chúng tôi thoát khỏi lối mòn và xây dựng một thương hiệu sáng tạo, nổi bật trong một thị trường đông đúc. Sau đó, chúng tôi không thể quay đầu lại và mong đợi quảng cáo của mình là những người tuân theo quy tắc có cấu trúc cao, theo định hướng quy trình