Cách mạng Internet Cách mạng hóa Bán lẻ Ngoại tuyến

Nếu bạn chưa từng nghe, Amazon đang mở một mạng lưới lớn các cửa hàng pop-up tại các trung tâm thương mại ở Mỹ, với 21 cửa hàng ở 12 tiểu bang đã mở cửa. Sức mạnh của bán lẻ tiếp tục thu hút người tiêu dùng. Trong khi nhiều người tiêu dùng đang tận dụng các giao dịch trực tuyến, việc trải nghiệm sản phẩm trực tiếp vẫn có sức nặng lớn với người mua sắm. Trên thực tế, 25% người mua hàng sau khi tìm kiếm địa phương với 18% trong số này được thực hiện trong vòng 1 ngày Internet đã thay đổi