SEO đã chết

SEO đã chết như chúng ta biết. Phép toán cũ về việc tăng liên kết ngược và nhồi nhét từ khóa giờ là mục tiêu để Google xác định trang web của bạn và chôn vùi nó trong kết quả tìm kiếm. SEO không còn là một vấn đề toán học, mà là con người. Các chỉ số xã hội đang trở thành chìa khóa để xếp hạng và các thuật toán liên kết đang được gỡ bỏ. Đã đến lúc bạn nhìn ra sự thật về SEO… và điều chỉnh cho phù hợp. Tất nhiên, chúng tôi đã sử dụng

Các trang web có thể chạy các tác vụ đã lên lịch với Cron

Chúng tôi có một số hệ thống giám sát dự phòng tại nơi làm việc thường xuyên thực thi các quy trình. Một số chạy mỗi phút, một số chạy một lần mỗi đêm tùy thuộc vào công việc họ đang làm. Ví dụ: chúng tôi có thể thực thi một tập lệnh xuất tất cả những khách hàng chưa mua hàng trong 30 ngày để gửi cho họ một phiếu giảm giá. Thay vì cố gắng theo dõi tất cả những thứ này bằng tay, việc xây dựng các công việc được lên lịch tự động sẽ dễ dàng hơn nhiều