Các yếu tố xếp hạng SEO hàng đầu năm 2017 là gì?

Chúng tôi đang làm việc với một số công ty rất lớn để cải thiện khả năng hiển thị tìm kiếm không phải trả tiền của họ ngay bây giờ và thực sự ngạc nhiên về số tiền mà việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trước đây của họ đã khiến họ tốn kém mà không đạt được chúng. Họ thực sự đang trả tiền cho các công ty đang làm tổn hại đến việc tối ưu hóa của họ. Một công ty đã xây dựng một hệ thống tên miền sau đó bật lên các trang ngắn với mọi tổ hợp từ khóa có sẵn và liên kết chéo tất cả các trang web. Kết quả là một mớ hỗn độn các miền, nhầm lẫn thương hiệu,