Tôi Đã Nghỉ Một Năm Từ Các Hội Nghị, Đây Là Những Điều Đã Xảy Ra

Mười hai tháng qua là tháng bận rộn nhất trong lịch sử kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đã đổi thương hiệu cho ấn phẩm Martech của mình, chuyển văn phòng sau 7 năm và thành thật xây dựng lại các dịch vụ của mình từ đầu. Tôi quyết định bỏ qua các cuộc hội thảo trong năm để tập trung vào công việc kinh doanh. Trên thực tế, tôi thậm chí đã không thực hiện một chuyến đi đến Florida trong toàn bộ thời gian, nơi tôi thích được nghỉ ngơi và thăm mẹ tôi. (Mẹ không quá vui vì điều này!)