Tại sao các nhà tiếp thị trong nước sử dụng đồ họa thông tin

Chúng tôi đã chia sẻ nhiều đồ họa thông tin trên Martech và phát triển nhiều đồ họa thông tin riêng cho blog, các nhà tài trợ của nó và cho các khách hàng khác của chúng tôi. Đồ họa thông tin này từ Thực hiện đề cập đến lý do tại sao các công ty tiếp thị trong nước sử dụng đồ họa thông tin… bao gồm cả việc chúng linh hoạt, liên kết và có thể kiểm soát. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Khi chúng tôi phát triển đồ họa thông tin, chúng tôi không chỉ tìm cách xây dựng linkbait. Chúng tôi thấy rằng đồ họa thông tin được phát triển tốt nhất khi chúng tóm tắt một quy trình hoặc chủ đề phức tạp. Đang làm