Lợi ích của một chiến lược tiếp thị nội dung tuyệt vời

Tại sao chúng ta cần tiếp thị nội dung? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người trong ngành này trả lời không tốt. Các công ty phải có một chiến lược nội dung mạnh mẽ bởi vì phần lớn quá trình ra quyết định mua hàng đã thay đổi, nhờ vào phương tiện truyền thông trực tuyến, trước khi khách hàng tiềm năng tiếp cận với điện thoại, chuột hoặc cửa trước cho doanh nghiệp của chúng ta. Để chúng tôi tác động đến quyết định mua hàng, chúng tôi bắt buộc phải đảm bảo thương hiệu của mình