Phản hồi xã hội và ROI theo ngành

Đây là một đồ họa thông tin tuyệt vời từ Demandforce, Được xã hội cống hiến cho BẠN (Tôi có thể nghe thấy giai điệu!). Trong khi nhiều công ty đang vật lộn để đo lường lợi tức đầu tư, dữ liệu trong đồ họa thông tin này chỉ ra một vấn đề sâu sắc hơn nhiều. Mọi người đang cố gắng kết nối với bạn thông qua mạng xã hội nhưng bạn không ở đó. Đơn giản là thiết lập một Trang Facebook cho doanh nghiệp của bạn, nhưng hoàn toàn khác là tích cực thu hút khách hàng vào