Quảng cáo video Yashi theo khu vực địa lý

Khi lượt xem video tiếp tục tăng, sẽ có cơ hội tiếp cận một đối tượng rất cụ thể bằng cách sử dụng các kỹ thuật nhắm mục tiêu khác nhau. Với Yashi, các doanh nghiệp có thể thiết lập vĩ độ và kinh độ chính xác và tùy chỉnh bán kính xung quanh nó, chỉ phân phát quảng cáo cho những người cư trú trong khu vực cụ thể đó. Khả năng nhắm mục tiêu lại của Yashi giúp dễ dàng hiển thị quảng cáo của bạn cho những người đã truy cập trang web của bạn. Yashi phân tích hơn 65 tỷ lần hiển thị mỗi tháng và

Jiwire: Quảng cáo di động được hỗ trợ bởi vị trí

Nền tảng JiWire Location Graph ™ nâng cao hồ sơ đối tượng trên thiết bị di động với sự kết hợp của dữ liệu vị trí, mức độ tương tác, nhân khẩu học, ngữ cảnh, bên thứ nhất và bên thứ ba, thời gian trong ngày, ngày trong tuần và các yếu tố khác để cung cấp đối tượng phù hợp nhất với thương hiệu của bạn. JiWire nhận dữ liệu vị trí ẩn danh từ hơn hàng trăm triệu thiết bị, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay, mang lại quy mô đáng kể. Dữ liệu vị trí chính xác mà họ có thể thu được cho phép họ xác định vị trí chính xác