Loại bỏ liên kết: Tìm các liên kết ngược đang giết chết SEO của bạn

Liên kết ngược tiếp tục là một môn thể thao rất, rất nguy hiểm. Phương pháp dễ nhất để xây dựng thứ hạng trực tuyến của bạn giờ đây có thể khiến trang web của bạn bị chôn vùi. Bây giờ bạn bắt buộc phải từ chối các liên kết đang giết chết xếp hạng tìm kiếm của bạn - nhập Link Detox, một phần của nhóm sản phẩm trong LinkResearchTools. Link Detox là một công cụ độc lập phân loại các liên kết ngược của miền thành 3 loại (độc hại, đáng ngờ hoặc lành mạnh) và hỗ trợ bạn