RSS: Làm cho liên kết nguồn cấp dữ liệu của bạn trở nên rõ ràng

Với sự ra đời của các trình duyệt mới, tôi không quá lo lắng về việc đưa liên kết RSS vào nội dung trang web của mình. Tôi đang bắt đầu suy nghĩ lại về điều đó. Nếu bạn chưa biết, các trình duyệt mới này có thể tự động phát hiện nguồn cấp RSS miễn là nó được xác định trong tiêu đề của trang. Nhấp vào biểu tượng RSS dẫn đến việc bạn 'đăng ký nguồn cấp dữ liệu đó' qua trình duyệt của mình. Vì vậy, khi bạn chọn nguồn cấp dữ liệu trong