Cách thiết lập ánh sáng 3 điểm cho video trực tiếp của bạn

Chúng tôi đã thực hiện một số video Trực tiếp trên Facebook cho khách hàng của mình bằng Switcher Studio và hoàn toàn yêu thích nền tảng phát trực tuyến nhiều video. Tuy nhiên, một lĩnh vực mà tôi muốn cải thiện là ánh sáng của chúng tôi. Tôi là một người mới làm video khi nói đến các chiến lược này, vì vậy tôi sẽ tiếp tục cập nhật các ghi chú này dựa trên phản hồi và thử nghiệm. Tôi cũng đang học hỏi rất nhiều từ các chuyên gia xung quanh mình - một số điều tôi đang chia sẻ ở đây!