Đã đến lúc thay đổi chiến lược tiếp thị qua email khi…

Email của bạn trông như thế này: Có lẽ dòng tiêu đề hấp dẫn hơn và được cá nhân hóa thay vì “ChangeThis: Issue 46” Có lẽ một số ngắt dòng để tôi không phải cuộn lại khi đọc (tôi không đọc, điều đó là không thể) . Có lẽ email MIME gồm nhiều phần để gửi văn bản cho những người muốn có giao diện đơn giản, nhưng HTML cho những người trong chúng ta thích một email được thiết kế tốt. Có lẽ là một lời giới thiệu hấp dẫn? Có lẽ một số khoảng trắng giữa các chủ đề để