Bản ghi đồ họa ICRE đáng kinh ngạc của Ink Factory Studio

Đã có lúc, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đồ họa. Bây giờ tôi đang làm một số công việc nhưng bị đánh giá cao bởi những người tôi gặp trong ngành - tôi ngần ngại khi nghĩ rằng mình có thể bắt kịp sau ngần ấy năm. Một vài năm phác thảo máy móc cũng đã bóp chết sự sáng tạo của tôi - bây giờ tất cả là về đối xứng. Dù sao thì… khi tôi đang đi qua ICRE ở Chicago, tôi đã đến gian hàng Giải pháp Hướng dẫn. Trong khoảng