Nó không trở nên dễ dàng hơn cho các nhà tiếp thị

Chìa khóa của nhiều liên kết tôi chia sẻ và các bài đăng tôi viết trên blog này là tự động hóa. Lý do rất đơn giản… tại một thời điểm, các nhà tiếp thị có thể dễ dàng thu hút người tiêu dùng bằng một thương hiệu, một biểu tượng, một tiếng kêu leng keng và một số bao bì đẹp mắt (tôi thừa nhận rằng Apple vẫn rất giỏi về điều này). Các phương tiện là một hướng. Nói cách khác, Nhà tiếp thị có thể kể câu chuyện và người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng B2B phải chấp nhận nó… bất kể mức độ chính xác là bao nhiêu.