Hạn chế các trang trong WordPress để yêu cầu đăng nhập

Tuần này, chúng tôi đã hoàn thành việc triển khai chủ đề tùy chỉnh trên trang web của khách hàng và họ yêu cầu chúng tôi xây dựng một số loại tương tác trong đó một số trang bị hạn chế đối với người đăng ký đã đăng ký. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ về việc triển khai các plugin của bên thứ ba, nhưng giải pháp thực sự khá đơn giản. Đầu tiên, chúng tôi đã sao chép mẫu trang vào một tệp mới (tên nào cũng được, chỉ cần duy trì phần mở rộng php). Trên đầu của trang,