Tôi có thể là tất cả của bạn cho ngày hôm nay giá thấp, thấp của…

Nội dung trên trang web của tôi không đặc biệt mạnh trong tuần trước - xin lỗi nếu có ai trong số các bạn thất vọng. Tôi đã khá bận rộn với việc phát triển một số ứng dụng ở nhà. Những gì tôi không tạo ra trong nội dung, tôi hy vọng sẽ bù đắp trong một số plugin. Tại nơi làm việc, chúng tôi đang chuẩn bị cho một bản phát hành phần mềm lớn và tôi có một dự án trình diễn sẽ cung cấp phương tiện để tự demo một số điều quan trọng nhất