Loop & Tie: B2B Outreach Quà tặng hiện là một ứng dụng dành cho lực lượng bán hàng trên thị trường AppExchange

Một bài học mà tôi tiếp tục dạy cho mọi người trong lĩnh vực tiếp thị B2B là việc mua hàng vẫn mang tính cá nhân, ngay cả khi làm việc với các tổ chức lớn. Những người ra quyết định quan tâm đến sự nghiệp của họ, mức độ căng thẳng của họ, khối lượng công việc của họ và thậm chí cả niềm vui hàng ngày của họ đối với công việc của họ. Là một nhà cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm B2B, kinh nghiệm làm việc với tổ chức của bạn thường sẽ vượt trội hơn so với các sản phẩm được giao thực tế. Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu kinh doanh của mình, tôi đã rất kinh ngạc về điều này. Tôi