KWI: CRM hợp nhất, POS, Thương mại điện tử và Bán hàng cho các nhà bán lẻ chuyên biệt

Nền tảng thương mại hợp nhất KWI là một giải pháp end-to-end dựa trên đám mây dành cho các nhà bán lẻ đặc biệt. Giải pháp của KWI, bao gồm POS, Merchandising và eCommerce được cung cấp từ một cơ sở dữ liệu duy nhất, mang đến cho các nhà bán lẻ trải nghiệm đa kênh hoàn toàn liền mạch. Nền tảng thương mại hợp nhất KWI Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) - thu thập dữ liệu trong thời gian gần nhất, vì vậy tất cả các kênh của bạn đều có thông tin cập nhật. Các nhân viên bán hàng có thể xem trạng thái VIP, các sự kiện đặc biệt như sinh nhật, ngày kỷ niệm và các kích hoạt khác, được đánh dấu tại POS để