Các chuyên gia truyền thông xã hội không thể xử lý sự thật

Tôi đã làm một thử nghiệm gần đây. Một vài năm trước, tôi đã quyết định minh bạch 100% về niềm tin chính trị, tâm linh và các niềm tin khác của cá nhân tôi trên trang Facebook của mình. Đó không phải là thử nghiệm… mà chỉ có tôi là tôi. Quan điểm của tôi là không xúc phạm người khác; nó chỉ đơn giản là thực sự minh bạch. Rốt cuộc, đó là những gì các chuyên gia truyền thông xã hội luôn nói với chúng ta, phải không? Họ tiếp tục nói rằng mạng xã hội mang lại cơ hội tuyệt vời này để kết nối với