Cách ghi lại cuộc phỏng vấn Podcast trên Skype

Hiện tại, chúng tôi đã có hai trong số các loạt bài Phỏng vấn chuyên gia trên Podcast của chúng tôi và nó diễn ra vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi đã có Edge of the Web Radio, một thành công và được thực hiện với sự hợp tác của các đối tác của chúng tôi tại Site Strategics. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn với một chuyên gia trong khi EdgeTalk tập trung vào một chủ đề. Với các chuyên gia trên khắp cả nước, hầu như không thể cân bằng lịch trình của mọi người để tham gia