Nhin vao so giay tren dong ho? Một trăm?

Đã có một cơn bão lớn xảy ra khi tôi quảng cáo bằng cách sử dụng phương pháp quảng cáo cộng đồng. Những người trong cộng đồng thiết kế, những người mà tôi rất tôn trọng mặc dù hơi đạo đức giả khi đánh giá cao crowdSPRING và các hệ thống thông số kỹ thuật khác như 99designs, đồng thời ủng hộ việc thuê các cơ quan thiết kế. Tôi không tin đó là cái này hay cái khác, tôi đánh giá cao cả hai! Tôi đã thách thức một vài câu Không! Những người ủng hộ Spec đưa ra một số lời khuyên: Làm thế nào để các công ty khởi nghiệp kinh doanh trở nên tuyệt vời