Đặt CMO của bạn phụ trách công nghệ tiếp thị sẽ được đền đáp!

Một nghiên cứu mới của Hội đồng Giám đốc Tiếp thị (CMO) và Tealium cho thấy rằng việc cải thiện hiệu suất kinh doanh và tiếp thị có liên quan trực tiếp đến việc có một lộ trình chính thức để quản lý các công nghệ tiếp thị kỹ thuật số và tích hợp dữ liệu được tạo ra từ nhiều điểm tiếp xúc của khách hàng. Với tiêu đề Định lượng mức độ bạn hợp nhất tốt như thế nào, báo cáo mới khám phá mức độ mà các nhà tiếp thị trưởng đang xây dựng các chiến lược công nghệ tiếp thị kỹ thuật số và thống nhất và chiết xuất giá trị từ việc nhân các nguồn dữ liệu khách hàng. Trong sô