Serchen: Trang web đánh giá và xếp hạng ứng dụng đám mây của bạn

Thị trường Serchen phục vụ hơn 10,000 nhà cung cấp và hàng triệu người mua hàng năm. Mục tiêu của họ là tạo ra một cơ sở dữ liệu tuyệt vời về xếp hạng và đánh giá sẽ kết nối người mua và người bán với các dịch vụ và phần mềm đám mây tốt nhất trong các danh mục IaaS, PaaS và SaaS. IaaS - Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ là một mô hình cung cấp trong đó một tổ chức thuê ngoài thiết bị được sử dụng để hỗ trợ hoạt động, bao gồm bộ nhớ, phần cứng, máy chủ và các thành phần mạng. Nhà cung cấp dịch vụ