Alteryx: Nền tảng Tự động hóa Quy trình Phân tích (APA)

Khi công ty của tôi hỗ trợ và thúc đẩy hành trình chuyển đổi kỹ thuật số trong các công ty doanh nghiệp, chúng tôi tập trung vào 3 lĩnh vực chính - con người, quy trình và nền tảng. Sau đó, chúng tôi tạo ra một tầm nhìn và lộ trình để giúp công ty tự động hóa và xây dựng hiệu quả trong nội bộ cũng như chuyển đổi trải nghiệm của khách hàng ra bên ngoài. Đó là một cam kết khó khăn có thể mất nhiều tháng, kết hợp hàng chục cuộc họp với lãnh đạo và phân tích sâu về dữ liệu, nền tảng và tích hợp mà doanh nghiệp phụ thuộc