Cảm ơn bạn!

Tôi rất biết ơn vì Lễ Tạ ơn này… những đứa trẻ khỏe mạnh và đặc biệt, những người bạn tuyệt vời và một công việc mơ ước. Còn blog của tôi, người mà tôi mang ơn nhất chính là BẠN! Đây là danh sách những người bình luận trên blog của tôi (theo thứ tự số lượng bình luận!). Sự tham gia của bạn vào blog này là động lực thúc đẩy chất lượng nội dung mà tôi cố gắng đưa vào đây ngày này qua ngày khác. Mike Schinkel modifoo