10 điều trong 8 giờ tại CES 2017 dạy tôi về công nghệ của ngày mai

Giống như một thằng ngốc, tôi đã tham gia cùng 165,000 nhà công nghệ, nhà tiếp thị, người có ảnh hưởng, người có tầm ảnh hưởng và nhiều người khác tại CES 2017 vào tuần trước. Phần lớn thời gian của tôi dành để gặp gỡ mọi người. Hay, chính xác hơn, trong Lyfts, Ubers và xe taxi cản trở dòng xe cộ từ địa ngục ở Vegas trên đường tôi đến gặp mọi người. Nhưng tôi đã dành tám giờ cho điều mà tất cả những người yêu thích công nghệ nên làm ít nhất một lần: đi lang thang trên sàn của hội trường chính tại CES,