Ký tự đại diện DNS và Tên miền phụ động

Trong tất cả thời gian rảnh rỗi của mình (ha!), Tôi đã làm việc để kết hợp ứng dụng Bản đồ không giới hạn Chim hoang với một ứng dụng doanh nghiệp cho phép mọi người thiết kế công cụ định vị cửa hàng của riêng họ. Phát triển phần mềm của riêng tôi như một giải pháp Dịch vụ đã là mục tiêu của tôi trong một vài năm, và đây là một cơ hội tuyệt vời. Có hai tính năng chính ngoài giá mà tôi muốn đưa vào ứng dụng đang chuyển