Juicer: Tổng hợp tất cả các nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội của bạn thành một trang web đẹp

Các công ty đưa ra một số nội dung đáng kinh ngạc thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc các trang web khác cũng có lợi cho thương hiệu của họ trên trang web của chính họ. Tuy nhiên, việc phát triển một quy trình mà mọi ảnh Instagram hoặc cập nhật Facebook đều yêu cầu xuất bản và cập nhật trên trang web của công ty bạn là không khả thi. Một lựa chọn tốt hơn nhiều là xuất bản nguồn cấp dữ liệu xã hội trên trang web của bạn trong bảng điều khiển hoặc trang của trang web của bạn. Mã hóa và tích hợp từng tài nguyên có thể khó