Truyền thông xã hội là mỏ vàng cho tiếp thị bảo hiểm

Tại Social Media Marketing World năm nay, lợi tức đầu tư là một chủ đề chung xuyên suốt nhiều phiên thảo luận tại hội nghị. LeadSift là một nền tảng cho phép bán hàng trên mạng xã hội bằng cách lắng nghe và cung cấp các khách hàng tiềm năng cho các công ty. Trong ví dụ này, LeadSift đã thu thập thông tin chi tiết từ hơn 3.7 triệu tweet và một loạt các nghiên cứu để chỉ ra tiềm năng của bán hàng xã hội trong ngành bảo hiểm. Một trong những khía cạnh mạnh mẽ nhất