Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Lập kế hoạch, tạo mẫu và thử nghiệm quan trọng như thế nào?

Có khá nhiều chi phí khi làm việc với các nhà phát triển ứng dụng di động tùy chỉnh chỉ trong giai đoạn lập kế hoạch và tạo mẫu. Mặc dù vậy, thời gian dành để đảm bảo trải nghiệm người dùng là tối ưu rất quan trọng đối với sự thành công của việc áp dụng và sử dụng ứng dụng di động của bạn. Nhưng chỉ 52% sử dụng chương trình thử nghiệm cho các ứng dụng di động của họ theo một báo cáo từ Accenture! [box type = ”download” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”90%”] Sử dụng liên kết đơn vị của chúng tôi và được giảm giá tới 30% trên Proto.io của bạn