Cách tính giá trị lâu dài của người dùng ứng dụng di động của bạn

Chúng tôi có các công ty khởi nghiệp, các công ty đã thành lập và thậm chí là các công ty có khả năng phân tích cao và tinh vi đến với chúng tôi để được hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến của họ. Bất kể quy mô hay mức độ phức tạp, khi chúng tôi hỏi về giá mỗi chuyển đổi và giá trị lâu dài (LTV) của khách hàng, chúng tôi thường bị bắt gặp với cái nhìn trống rỗng. Quá nhiều công ty tính toán ngân sách một cách đơn giản: Với quan điểm này, hoạt động tiếp thị sẽ đi sâu vào cột chi phí. Nhưng tiếp thị không phải là một khoản chi phí như tiền thuê nhà của bạn ... nó là