Leanplum: A / B Kiểm tra nội dung di động và nhắn tin của bạn

Phát triển và triển khai các ứng dụng di động có thể là một quá trình tẻ nhạt, tiêu tốn tài nguyên và gây khó chịu cho các công ty. Chỉ cần nhận được sự chấp thuận từ App Store đôi khi có thể là một sự nhẹ nhõm, đừng bận tâm về việc thực sự tối ưu hóa ứng dụng di động của bạn. Và nếu bạn nhận thấy có cơ hội để cải thiện hoặc cá nhân hóa ứng dụng, điều đó thường có nghĩa là phát triển bổ sung và phát hành mới. Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn thay thế. Leanplum là một giải pháp tối ưu hóa được tích hợp đầy đủ cho các ứng dụng di động để hỗ trợ