Lợi ích của Tự động hóa Tiếp thị Di động

Một trong những mục tiêu hàng đầu của các tổ chức là sắp xếp đội ngũ tiếp thị và bán hàng để họ giao tiếp và tích hợp các quy trình làm việc của mình hiệu quả hơn. Một mặt, tiếp thị cần một thư viện tài nguyên và quy trình tạo khách hàng tiềm năng, trong khi bán hàng cần sự dễ dàng di chuyển và tài sản thế chấp bán hàng trong tầm tay của họ. Mặc dù các hoạt động của các bộ phận này có thể khác nhau, nhưng chúng vẫn rất gắn bó với nhau. Đây là nơi mà ý tưởng của