14 chỉ số cần tập trung vào các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số

Khi tôi lần đầu tiên xem lại đồ họa thông tin này, tôi hơi nghi ngờ rằng còn thiếu quá nhiều số liệu… nhưng tác giả rõ ràng rằng họ tập trung vào các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số chứ không phải một chiến lược tổng thể. Có những chỉ số khác mà chúng tôi quan sát tổng thể, như số lượng từ khóa xếp hạng và xếp hạng trung bình, chia sẻ trên mạng xã hội và chia sẻ tiếng nói ... nhưng một chiến dịch thường có một điểm bắt đầu và điểm dừng hữu hạn, vì vậy không phải số liệu nào cũng có thể áp dụng