9 Thống kê về tác động của trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động

Bạn đã bao giờ thực hiện tìm kiếm trang web của mình trên Google và thấy thẻ Thân thiện với thiết bị di động trên đó chưa? Google thậm chí còn có một trang thử nghiệm thân thiện với thiết bị di động, nơi bạn có thể xem xét các vấn đề với trang web của mình. Đó là một bài kiểm tra khá tốt để phân tích các phần tử và đảm bảo rằng chúng được sắp xếp hợp lý và dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, tính thân thiện với thiết bị di động không được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Đây chỉ là đường cơ sở và không xem xét hành vi người dùng thực tế của người dùng thiết bị di động trên