Sự trỗi dậy của việc áp dụng ví kỹ thuật số trong thời kỳ đại dịch

Quy mô thị trường thanh toán kỹ thuật số toàn cầu dự kiến ​​sẽ từ 79.3 tỷ USD vào năm 2020 lên 154.1 tỷ USD vào năm 2025, với Tốc độ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR) là 14.2%. MarketsandMarkets Nhìn lại, chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ con số này. Nếu bất cứ điều gì, nếu chúng ta xem xét cuộc khủng hoảng coronavirus hiện tại, thì tốc độ phát triển và áp dụng sẽ tăng nhanh. Vi rút hoặc không vi rút, sự gia tăng thanh toán không tiếp xúc đã có ở đây. Vì ví điện thoại thông minh nói dối