Tâm lý học và ROI của Màu sắc

Tôi là một người mê đồ họa thông tin màu sắc… chúng tôi đã xuất bản cách giới tính diễn giải màu sắc, màu sắc, cảm xúc và thương hiệu và liệu màu sắc có ảnh hưởng đến hành vi mua hàng hay không. Đồ họa thông tin này mô tả chi tiết tâm lý và thậm chí lợi tức đầu tư mà một công ty có thể đạt được bằng cách tập trung vào màu sắc mà họ đang sử dụng trong suốt trải nghiệm người dùng của họ. Cảm xúc do màu sắc gợi lên dựa nhiều hơn vào trải nghiệm cá nhân hơn là những gì chúng ta nói rằng chúng muốn thể hiện. Màu đỏ có thể

Xây dựng thương hiệu câu chuyện: 7 khách hàng tiềm năng mong muốn mà doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào

Khoảng một tháng trước, tôi phải tham gia một cuộc họp về ý tưởng tiếp thị cho một khách hàng. Thật tuyệt vời khi được làm việc với một công ty tư vấn nổi tiếng về việc phát triển lộ trình cho các công ty công nghệ cao. Khi các lộ trình được phát triển, tôi rất ấn tượng với những con đường độc đáo và khác biệt mà nhóm đã đưa ra. Tuy nhiên, tôi cũng quyết tâm giữ cho đội tập trung vào thị trường mục tiêu. Đổi mới là một chiến lược quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp ngày nay, nhưng