Thêm một nút Pinterest Pinit vào WordPress

Pinterest đang ngày càng trở nên phổ biến… đến nỗi các trang chia sẻ xã hội khác đang bắt đầu mất điểm. Tôi tin rằng lợi thế của Pinterest là nó là một phương tiện trực quan được bố trí tốt để chia sẻ thông tin. Trong khi các trang web khác có danh sách nhàm chán, mozaic mà Pinterest tạo ra rất đơn giản để cuộn qua để tìm nội dung thu hút sự quan tâm của bạn. Với ý nghĩ đó, các trang web chia sẻ xã hội là những công cụ tạo ra lưu lượng truy cập tuyệt vời, vì vậy