Mintigo: Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán cho Doanh nghiệp

Là các nhà tiếp thị B2B, chúng ta đều biết rằng có một hệ thống tính điểm khách hàng tiềm năng để xác định khách hàng tiềm năng sẵn sàng bán hàng hoặc người mua tiềm năng là rất quan trọng để chạy các chương trình tạo nhu cầu thành công và duy trì sự liên kết tiếp thị và bán hàng. Nhưng việc triển khai một hệ thống tính điểm khách hàng tiềm năng thực sự hoạt động thì nói dễ hơn làm. Với Mintigo, giờ đây bạn có thể có các mô hình tính điểm khách hàng tiềm năng tận dụng sức mạnh của phân tích dự đoán và dữ liệu lớn để giúp bạn tìm thấy người mua của mình nhanh hơn. Không phải đoán nữa.