4 chiến lược để chuyển đổi khách truy cập mới thành khách quay lại

Chúng tôi có một vấn đề lớn trong ngành nội dung. Trên thực tế, mọi tài nguyên tôi đọc về tiếp thị nội dung đều liên quan đến việc thu hút khách truy cập mới, tiếp cận đối tượng mục tiêu mới và đầu tư vào các kênh truyền thông mới nổi. Đó là tất cả các chiến lược mua lại. Việc giành được khách hàng là phương tiện chậm nhất, khó khăn nhất và tốn kém nhất để tăng doanh thu bất kể ngành hoặc loại sản phẩm nào. Tại sao thực tế này lại bị mất trên các chiến lược tiếp thị nội dung? Nó dễ dàng hơn khoảng 50%