Thương hiệu có nên lập trường về các vấn đề xã hội không?

Sáng nay, tôi đã hủy theo dõi một thương hiệu trên Facebook. Trong năm ngoái, các bản cập nhật của họ đã biến thành các cuộc tấn công chính trị và tôi không còn muốn thấy sự tiêu cực đó trong nguồn cấp dữ liệu của mình nữa. Trong vài năm, tôi đã công khai chia sẻ quan điểm chính trị của mình. quá. Tôi đã theo dõi khi những người theo dõi tôi được chuyển thành nhiều người đồng ý với tôi hơn trong khi những người khác không đồng ý đã hủy theo dõi và mất liên lạc với tôi. Tôi đã chứng kiến ​​các công ty mà tôi đang tán tỉnh rời khỏi nơi làm việc