12 kiểu mẫu thương hiệu: Bạn là ai?

Tất cả chúng ta đều muốn có một lượng người theo dõi trung thành. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm kế hoạch tiếp thị kỳ diệu đó sẽ kết nối chúng tôi với khán giả và biến sản phẩm của chúng tôi trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống của họ. Điều mà chúng ta thường không nhận ra rằng các kết nối là các mối quan hệ. Nếu bạn không rõ mình là ai, sẽ không có ai quan tâm đến bạn. Điều quan trọng là bạn phải hiểu thương hiệu của mình là ai và bạn nên bắt đầu mối quan hệ với