Wrike: Tăng năng suất, cộng tác và tích hợp sản xuất nội dung của bạn

Tôi không chắc chúng tôi sẽ làm được gì nếu không có nền tảng cộng tác để sản xuất nội dung. Khi chúng tôi làm việc trên đồ họa thông tin, sách trắng và thậm chí cả các bài đăng trên blog, quy trình của chúng tôi chuyển từ nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thiết kế sang người biên tập và khách hàng của chúng tôi. Đơn giản là có quá nhiều người liên quan đến việc chuyển các tệp qua lại giữa Google Docs, DropBox hoặc email. Chúng tôi cần các quy trình và lập phiên bản để thúc đẩy tiến độ trên hàng chục