Có bao nhiêu từ cho mỗi bài viết là đúng?

Kudo to Indy Confluence vì đã tổ chức một sự kiện kết nối tuyệt vời ở Indianapolis hôm qua. Không giống như hầu hết các sự kiện kết nối, Indy Confluence do Brett Healey và Erik Deckers lãnh đạo, đã tập hợp một nhóm gồm những người ở đây trong khu vực để cung cấp một số lời khuyên giá trị gia tăng cho tất cả các thành viên. Chủ đề của tháng này là Tại sao Viết blog Doanh nghiệp lại quan trọng đối với Thành công của Công ty và tôi đã được mời tham gia hội đồng. Bảng điều khiển bao gồm

WordPress và MySQL: Số lượng từ của bạn là gì?

Đã có một số cuộc thảo luận trên các blog về kích thước trung bình của một bài đăng WordPress. Một số điều đã được làm sáng tỏ rằng Công cụ Tìm kiếm sẽ chỉ cân nhắc tác động của x số ký tự đầu tiên, trong đó x hiện chưa được xác định. Kết quả là, bất cứ điều gì sau đó chỉ đơn giản là lãng phí lời nói. Hình ảnh từ Wordle! Tôi khá kỳ công với các bài đăng trên blog của mình, vì vậy tôi sẽ thực hiện một số phân tích bổ sung và xem liệu mức độ phổ biến của