Emailvision mua Objective Marketer

Chúng tôi rất vui được gặp và làm việc với các nhà lãnh đạo của cả hai công ty này vào năm ngoái: Emailvision và Objective Marketer. Tôi đã báo cáo trên Emailvision vào đầu năm vì tôi rất ấn tượng với những nỗ lực quốc tế hóa của họ. Ứng dụng của họ không chỉ toàn cầu, các múi giờ cũng vậy ... tất cả đều phụ thuộc vào người đăng ký! Công ty đang có mức tăng trưởng hơn 40% hàng năm và nhanh chóng phát triển vào các thị trường khắp Nam Mỹ và