3 mẹo để làm rõ sự nhầm lẫn trong tiếp thị cho thế hệ Millennials

Thực sự là một thiên niên kỷ là gì? Đó là một câu hỏi phổ biến được hỏi trên khắp thế giới. Đối với một số người, nhóm nhân khẩu học này là người không có động lực, lười biếng và khó đoán. Đối với Odyssey, chúng tôi thấy chúng có động lực, tự nhận thức và khá dễ đoán. Một số thế hệ nhất định luôn được đóng hộp trong những khuôn mẫu nhất định và những sáng kiến ​​để thu hút sự chú ý của họ có thể không có cơ sở. Cá nhân hóa là