Đây là danh sách tuyệt vời về các ví dụ và nghiên cứu điển hình về câu chuyện trên Instagram

Chúng tôi đã chia sẻ một bài viết trước đây, Mọi điều bạn cần biết về Câu chuyện trên Instagram, nhưng các thương hiệu đang sử dụng chúng như thế nào để thúc đẩy tiếp thị và bán hàng? Theo #Instagram, 1 trong 3 Câu chuyện được xem nhiều nhất là từ các doanh nghiệp Thống kê Câu chuyện trên Instagram: 300 triệu người dùng tích cực sử dụng các câu chuyện hàng ngày trên Instagram. Hơn 50% doanh nghiệp trên Instagram đã tạo một câu chuyện trên Instagram. Hơn 1/3 người dùng Instagram xem các câu chuyện trên Instagram mỗi ngày. 20% câu chuyện